Gelukkige klanten op de campus van GC in Leuven! 

Eindelijk konden we (coronaproof) weer eens een training volgen in levende lijve aan de werktafels van GC.

Samen met een aantal klanten volgende we de cursus "Vol Anatomische kronen tot leven brengen met GC nieuwe Lustre Paste One en IQ SQIN Ceramic".

Wat?

GC Initial IQ ONE SQIN is een overschilderbaar kleur-en-vorm keramisch concept voor de esthetische realisatie van monolithische of minimaal buccaal gereduceerde tandheelkundige structuren gemaakt van zirkoniumdioxide of lithiumdisilicaat. Het voordeel is dat je heel snel gemakkelijk hoge esthetische resultaten kan bereiken, vergelijkbaar met conventioneel gelaagde restauraties, maar met een aanzienlijke tijdswinst.

De GC Initial IQ ONE SQIN-systeemset is gebaseerd op de GC Initial "IQ-filosofie" en bestaat uit verschillende perfect aangepaste keramische materialen.

Wie meer informatie

Lees meer »